صفحه اصلی > اخبار طراحی > جزییات 


فدراسیون جهانی WFHSS
شرکت آروند فن پارس هم اکنون عضوفدراسیون جهانی WFHSS می باشد.
 ٠٩:٠٧ - شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه >>

Sterile Barrier Association
شرکت آروند فن پارس هم اکنون عضو انجمن معتبر SBA می باشد.
 ١٤:٥٣ - شنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه >>