رول استریل پلیسه دار

     

    رنگ فیلم : آبی، سبز، شفاف

    وجود پلیسه منجر به سهولت قرارگیری ابزار آلات حجیم داخل بسته می شود.

    نشانگر :بخار و اتیلن اکساید


    دانلود PDF کاتالوگ