کاغذ مدیکال خام

  کاغذهای مدیکال با توجه به نوع، امکان استریلیزاسیون توسط بخار، گاز اتیلن اکساید، پلاسما و اشعه گاما را دارند. لازم به ذکر است این کاغذها در ابعاد متفاوت (وزن، عرض، قطر و ...) با توجه به نوع کاربرد، قابل عرضه می باشند.

  انواع کاغذ خام مدیکال از لحاظ وزن و نوع:

  gsm 60، gsm 63، gsm 70، gsm 85، Tyvek ،Coated Tyvek و ...

  این کاغذها به شکل چاپ دار و بدون چاپ عرضه می شوند.

  کاغذهای خام چاپ دار به دو گروه زیر تقسیم می شوند:

          با چاپ لوگو و چاپ نشانگر(بخار، اتیلن اکساید، پلاسما)     

          با چاپ لوگو و بدون چاپ نشانگر

  دانلود PDF کاتالوگ