تست بووی دیک

  Interester

  -این نشانگر جهت تست کردن دستگاه اتوکلاو به صورت روزانه و در اولین سیکل کاری دستگاه بدون بار توصیه می شود.

  -یکنواختی جوهر چاپ شده بر روی تست ISP B & D از مزایای منحصر به فرد آن می باشد که منجر به تفسیر ساده و درست می شود

  -به منظور راحتی کاربرد این تست به صورت پک طراحی شده است

  -مطابق با استاندارد EN-ISO 11140-1 وEN-ISO 11140-4

  -دارای جوهر غیر سمی

  -تعداد در جعبه :20 بسته

  دانلود PDF کاتالوگ