محفظه های خشک کن 

    این محفظه ها در مدل های مختلف برای کاربرد های گوناگون موجود میباشد.از این دستگاه ها برای خشک کردن ابزارآلات جراحی، لوله های بیهوشی، گرم نگه داشتن پتو ها و ...استفاده می شود.

    این دستگاه ها در مدل های تک درب و دو درب موجود میباشد.ضمنآ استفاده از اشعه UV در طی فرآیند خشک کن امکان پذیر است.

    دانلود PDF کاتالوگ

    دانلود PDF کاتالوگ