تست هلیکس(S2)

  این تست جهت اطمینان از ورود بخار داخل ابزار آلات حفره دار (HOLLOW) ویا ابزار آلات با سوراخ کوچک می باشد.

  - سیستم تست هلیکس کمپانی اینترستر دارای یک(Process Challenge Device) PCD  ایده آل جهت شبیه سازی سخت گیرانه ورود بخار به داخل ابزار آلات حفره دار است.

  - مطابق با استاندارد EN867-5 و EN-ISO11140-1

  - قابلیت تفسیر آسان نتیجه از روی نوارهای نشانگر تست هلیکس

  - دارای جوهر غیر سمی و در نتیجه عدم تاثیر منفی بر روی ابزار آلات

  - وجود چسب در پشت نوارهای نشانگر به منظور سهولت در آرشیو کردن نتایج

  - تعداد در هر بسته : یک عدد PCD

                                   صد عدد نوار تست

   

  دانلود PDF کاتالوگ