تست تایپ 4 (I4)

  -دارای لمینیت دو طرفه جهت جلوگیری از تماس جوهر با ابزار آلات

  -مطابق با استاندارد EN-ISO 11140-1

  -وجود رنگ مرجع بر روی هر نشانگر

  -نشانگر چند متغیره

  -دارای جوهر غیر سمی

  -تعداد در بسته: مدل تکی250 عدد

                        مدل دوتایی 500 عدد

  دانلود PDF کاتالوگ